Back

IP Telefoniya

 

Müştəri – Azərbaycan Sənaye Korporasiyası

 

"Azərbaycan Sənaye Korporasiyası" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06 noyabr 2017-ci il tarixli Fərmanına əsasən dövlət mülkiyyətini idarə etmək, dövlət müəssisələri arasında əlverişli əməkdaşlıq əlaqələri yaratmaq, maya dəyərinə görə istehsal gücünü artırmaq, sənaye istehsalının həcmini artırmaq, yeni iş yerlərinin açılması ilə qeyri-neft sektorunun inkişaf sürətinin artırılması, bölgələrdə və ümumilikdə respublikada işsizliyin aradan qaldırılması, əhalinin maddi rifahının yüksəlməsini təmin etmək kimi vacib məsələlərin həlli məqsədilə yaradılmışdır.

 

 

Biznes çağırışları

Korporativ telefon sisteminin inkişafı və tətbiqi.

Həll

“Cisco Unified Communication Manager” əsasında korporativ telefon sistemi dizayn edilmiş və tətbiq edilmişdir. Tətbiq üçün təklif olunan sistem yüksək dərəcədə davamlılıq, təhlükəsizlik və idarəetmə səmərəliliyinə nail olmağa imkan verən funksiyalara malikdir. Həll özündə telefon aparatları, Webex və Jabber əməkdaşlıq sistemləri ilə inteqrasiya qabiliyyətini ehtiva edir.

 

Texnologiyalar 

Cisco Unified Communication Manager, Cisco Unified Communication Contact Manager.

 

decoration element
decoration element