Geriyə
Verilənlər mərkəzi

Hiper Konverqent İnfrastrukturu (HCİ)

Biznesin tələbləri günbəgün dəyişir və İT İnfrastrukturundan sürətli reaksiya tələb edir. Beləliklə, İT -nin əsas vəzifələri aşağıdakılara nail olmaqdır:

  • Sadə yerləşdirmə
  • Sadə əməliyyatlar
  • Sadə böyümə
  • Girişin aşağı qiyməti

Hiper Konverqent İnfrastrukturu həlləri qeyd olunan tapşırıqlara cavabdır. 

ED komandası artıq "Microsoft Storage Spaces Direct" və "VMware VSAN" texnologiyasından istifadə edərək çox sayda HCI layihəsini uğurla həyata keçirib.